Bereikbaarheid

Openbaar vervoer: Tram 39/44 of Bus 36, 'Chien Vert'

Trefpunt: Bemelstraat, halte 'Chien Vert'. We spreken af vlakbij de zitbank.